פורטל סיעו"ד הינו אתר מידע העוסק בתחום תביעות ביטוח הסיעוד ומספק מידע משפטי מקצועי עבור ציבור החולים הסיעודיים ובני משפחותיהם.

השימושים הנעשים מצד הגולש באתר ובתכנים הקיימים בו והנגישים לגולש הינה ללא התחייבות, והם מוצגים לגולש באתר בהסכמתו ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים:

 1. האתר מנוהל ע"י עורכי דין מקצועיים ומובילים בתחום דיני הביטוח בכלל ותביעות הסיעוד בפרט.
 2. המידע שאותו תמצאו באתר, כולל בעמודים, כתבות, מאמרים או כמענה מקצועי לשאלות הגולשים, הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי למצב מסוים או תחליף לפגישה וייעוץ הנעשה באופן פרטני על ידי עורך דין העוסק באותו התחום המוצג וכן אינו תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו ככזה.
 3. כל הפרסומים הקיימים באתר סיעו"ד לרבות עמודי מידע, פוסטים, מאמרים וכן שאלות ותשובות, הינם כלליים וכך יש לראותם וכן אינם מספקים את כל המידע הרלוונטי או חלקו באופן פרטני ומתאים לגופו של אדם או מקרה ספציפי. כמו כן יצוין לא חלה אחריות כלפי בעלי האתר ומי מטעמם לשגיאות או טעויות במידה וימצאו באתר וכן השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של הגולש, אשר עליו לבדוק ולאמת כל מידע או נתון המופיע באתר ואין להסתמך עליו או להעביר אותו לגורמים מצד שלישי.
 4. במקרה בו קיימת סתירה בין המידע הקיים באתר לבין מידע או פרסום שהופץ על ידי גורמים רשמיים, המידע הקיים בפרסום הרשמי הוא יהיה זה הקובע.
 5. יצוין כי לא יישאו באחריות בעלי האתר, מנהלי ועובדי האתר וכל אדם מטעמם, ביחס לתכנים הקיימים בו וכן בכל הנוגע לתשובות הנמסרות לגולשים, לרבות דיוקן של התשובות ואמינותן וכן לא יישאו באחריות לנזק מכל סוג שהוא.
 6. כל גולש ומשתמש באתר ובתכניו מסכים מעצם גלישתו באתר כי הוא מבין את משמעות הדברים המפורטים לעיל ולהלן ומוותר על טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד בעלי האתר, מנהלי האתר ו/או כל גורם מטעמם בנוגע לשימוש בתכנים הקיימים באתר, במידע הנמצא בו, ו/או שיופיע באתר בעתיד.
 7. לבעלי האתר ישנה הזכות לבצע שינויים הוספה וכן הסרה של תכנים, תמונות ואף מידע, מדיה וקבצים מהאתר וזאת על פי ראות עיניהם ושיקול דעתם הבלעדית והמוחלטת של בעלי האתר. בנוסף, בעל האתר רשאי להסיר קטעים, חלקים פוגעניים ו/או כאלה שאינם ראויים מתוך הודעות וקישורים המועלים בפורום הקיים באתר.
 8. זכויות היוצרים כולן יחד הכולל בתוכו גם קניין רוחני, כולל שם האתר, התכנים הקיימים בו, העיצוב ושאר החומרים הנוספים והאחרים המופיעים באתר, שייכים לבעלי האתר. אנו מציינים כי חל איסור מוחלט להעתיק בכל דרך שהיא. אין רשות לצלם, להעתיק, לשכפל, לפרסם ולהציג בפומבי, להפיץ ו/או למסור בכל דרך שהיא לצד ג' לעשות שימוש אחר כלשהו, בין אם שימוש פרטי או מסחרי, בכל פרט מתכני האתר, כולל קבצים, טקסטים, מאמרים, מדריכים מקצועיים, עצות ממשתמשים או מנהלי האתר וטיפים שימושיים ללא הסכמתם הברורה והמפורשת של בעלי ו/או מנהלי האתר ומי מטעמו מראש ובכתב.
 9. מובהר כי מנהלי האתר, בעליו ו/או כל גורם אחר מטעמם אינו מחויב להתייחס או לענות לשאלות דרישות או פניות הנשלחות לפרסום באתר.
 10. הגולש באתר אשר עושה בו שימוש מאשר כי על ידי כך שפנה אל מנהלי ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, הוא מאשר קבלת תשובות לשאלות שהעלה ו/או לקבל מידע וחוות דעת מבעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או כל גורם מטעמם, כולל בכתובת הדואר האלקטרוני שמילא באזור המיועד לכך.
 11. יצוין כי אין התחייבות מצד בעלי האתר כלפי המידע המופיע בו ובאפשרות בעלי האתר לשנות או להפסיק את כלל השירותים והפעילות הקיימים באתר, במידה ופורסמה מראש הודעה על כך או במידה ולא פורסמה, וזאת מבלי שתהיה לבעלי האתר חבות מכל סוג כלפי המשתמשים באתר או כלפי צד שלישי.
 12. הגולשים ומי שעושה שימוש באתר מכיר בכך שבעלי האתר, מנהליו וכל גורם מטעמם פטורים מאחריות מכל סוג בכל מקרה של נזקים או פגיעות, לרבות נזקים ופגיעות עקיפים או ישירים, ובין אם נזקים כספיים או נזקים אחרים אשר לא צוינו כגון דליפה של פרטים אודות משתמשי האתר אשר נמסרו על ידם. יצוין כי בעלי האתר, מנהליו ואף כל גורם מטעמם ינקטו מאמצים סבירים על מנת לשמור ולהגן על הפרטים של הגולשים והמשתמשים באתר ועל פרטיותם.
 13. במקרה של קישורים באתר אשר מפנים לאתרים חיצוניים אחרים, לא תהיה לבעלי האתר ומנהליו אחריות לתכנים הקיימים באתרים שאליהם מפנים הקישורים והם קיימים באתר אך ורק לנוחיות הגולשים.
 14. ידוע למשתמשי האתר כי לבעלי האתר, מנהלי האתר וכל כל גורם אחר מטעמם אין אחריות כלשהי כלפי תוכנות לרבות חומרה וציוד.
 15. למשתמש באתר ידוע כי אין כלפיו כל חובה חוקית למסור כל מידע לידי בעלי האתר וכי מידע זה נמסר לבעלי האתר מרצונו החופשי ובהסכמה מלאה של המשתמש באתר, כולל מידע המופיע בפורום האתר, בתגובות או כזה שנמסר על ידי הגולש באמצעות טפסי יצירת הקשר הקיימים באתר.
 16. למשתמש באתר ידוע כי המידע אשר נמסר על ידו נשמר במאגרי המידע של האתר ובמידע זה נעשה שימוש לטובת מתן שירות למשתמש באתר.
 17. הכללים, החוקים והדינים אשר יחולו על השימוש באתר יהיו לפי מדינת ישראל בלבד ולא כל כללים, חוקים ודינים אחרים.
 18. התקנון באתר סיעו"ד מובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא כמובן מיועד ומופנה כלפי שני המינים.

 

  רישום לעדכונים