גמלת סיעוד

כשלוש מאות ועשרים אלף תושבים בישראל זכאים לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי והטבות שונות. במאמר הבא ריכזנו עבורכם כל מידע הנחוץ לגבי גמלת הסיעוד ודרכי קבלתה.

מהי גמלת סיעוד?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה (כיום: 67 לגברים ולנשים 62-65, בהתאם לתאריך הלידה של האישה) עשויים, בתנאים מסוימים, להיות זכאים לגמלת סיעוד. הגמלה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי ונועדה לסייע לקשישים המתקשים בביצוע פעולות יומיומיות או הזקוקים להשגחה לצורך שמירה על ביטחונם או ביטחון סביבתם הקרובה.

הגמלה מוענקת לפי 6 רמות, בהתאם למידת התלות של הקשיש באדם אחר או רמת ההשגחה עליו וכן לפי מבחן הכנסות, עליו נרחיב בהמשך. בהתאם לרמת התלות שנקבעה על בסיס בדיקה, ניתן לבחור לקבל את הגמלה בכסף, בשירותי סיעוד או באופן משולב.

על פי נתונים המדווחים על ידי המוסד לביטוח לאומי, נכון לחודש ינואר 2023, כשלוש מאות ועשרים אלף תושבים מקבלים גמלאות סיעוד, המאפשרות להם לחיות ולהתנהל בכבוד.

מהם התנאים לקבלת גמלת סיעוד?

ישנם חמישה תנאים שעל הקשיש לעמוד בהם על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד:

 1. גיל ותושבות – הקשיש הינו תושב/ת ישראל שהגיע לגיל פרישה. תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל (מקום המגורים הקבוע או בישראל; המשפחה גרה בישראל; ילדיו מתחנכים בישראל, מקום העבודה העיקרי שלו הוא ישראל וכדומה). מי שקיבלו מעמד של תושב ישראל אחרי שהגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים בתנאי שעלו לארץ לפי חוק השבות או קיבלו סל קליטה.
 2. הכנסות הקשיש ובת זוגו אינן עולות על הקבוע בחוק – זכאות וגובה הגמלה נקבעות, בין היתר, בהתאם להכנסות הקשיש/ה ובן/בת זוגו בשלושה מתוך ארבעת החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לגמלה. החישוב נעשה לפי החודשים שבהם ההכנסות היו הנמוכות יותר. אם שני בני הזוג סיעודיים, יש לחבר את ההכנסות של בני הזוג ולחלק בשניים. ההכנסות שנלקחות בחשבון בעת חישוב מבחן ההכנסות הן: הכנסות (ברוטו) מעבודה; פנסיה; גמלאות ביטוח לאומי; ריבית מהשקעות ועוד. הכנסות שלא נלקחות בחשבון בעת חישוב מבחן ההכנסות הן בין היתר: תשלומים מביטוח סיעודי פרטי; גמלת ניידות (לרבות תגמולי ניידות ממשרד הביטחון); גמלת שירותים מיוחדים; תשלומים לנפגעי פוליו וגזזת; רנטה לניצולי שואה ונפגעי רדיפות הנאצים. למעשה, היות ותקציב התמיכה מוגבל, המדינה חפצה במתן עזרה למי שידו אינה משגת בלבד. מכאן, נקבע רף המתעדכן אחת לשנה וחשוב להכירו טרם הגשת התביעה. מדובר במבחן דווקני שרבים נוטים "ליפול" בו, אם כי לעיתים היערכות מקדימה יכולה למנוע את דחיית התביעה (למשל אי הגשת תביעה בחודשי תשלום דמי הבראה). נכון לינואר 2023 אלו שיעור ההכנסה המותרים: מבוטח שחי לבדו ואין עימו בן או בת זוג, יהא זכאי לגמלה מלאה ככל והכנסותיו אינן עולות על 11,870 ₪. ככל והכנסותיו עולות על סכום זה, אך נמוכות מסך של 17,805 ₪, עשוי המבוטח להיות זכאי לגמלה מופחתת בשיעור 50%. במידה והכנסותיו גבוהות מסך של 17,805 ₪, לא יוכל להיות זכאי לגמלה, אף אם מדובר בחריגה מינורית ביותר. חשוב להבין, אין המדובר בעניין הנתון לפרשנות פקיד התביעות. מבוטח שיש עימו בן או בת זוג, יהיה זכאי לגמלה מלאה ככל והכנסותיהם אינן עולות על 17,805 ₪. ככל והכנסותיהם גבוהות מסכום זה, אך נמוכות מסך של 26,708 ₪, עשוי המבוטח להיות זכאי לגמלה מופחתת בשיעור 50%. במידה והכנסותיהם גבוהות מסך של 26,708 ₪, לא יוכל להיות זכאי לגמלה.
 3. הקשיש זקוק לסיוע או להשגחה – הקשיש זקוק לעזרת אחר בביצוע פעולות יומיומיות (להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול הפרשות, להתהלך ועוד) או זקוק להשגחה בביתו למען בטיחותו או בטיחות הסובבים. דרגת הצורך נקבעת לאחר ביצוע מבחן תלות / תפקוד על-ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי. נציין, כי מאז שפקדה את מחוזותינו הקורונה (covid – 19), בדיקות נערכות ע"פ רוב באמצעות תשאול טלפונית.
 4. הקשיש מתגורר בבית או בדיור מוגן ("בקהילה") – לעומת זאת, מגורים במוסד שבו רוב הוצאות האחזקה ממונות על-ידי גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית שוללת את הזכאות לגמלה. מקבלי גמלת סיעוד שזכאותם הופסקה בעקבות אשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי ישובו להיות זכאים לאחר השחרור. חשוב לדעת: במקרה של מעבר לאשפוז בגוף ציבורי מפוקח, ניתן לבחון אפשרות להשתתפות בעלויות האשפוז על ידי הגשת תביעה למשרד הבריאות (קוד אשפוז במשרד הבריאות), אך על כך נעמוד במאמר נפרד.
 5. הקשיש אינו מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי – קבלה של אחת מהקצבאות הבאות מחייבת בחירה בין הקצבה לגמלת הסיעוד: קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים; קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה; קצבה ממשרד הביטחון: הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי. ניתן לקבל תוספת למימון צרכים מיוחדים ממשרד הביטחון בנוסף לגמלת הסיעוד.

מהו מבחן התלות/תפקוד?

במידה והקשיש עונה על יתר תנאי הזכאות אשר עליהם עמדנו בפסקה הקודמת, המוסד לביטוח לאומי בודק את יכולת תפקודו/ה, על מנת לקבוע את מידת תלותו בזולת או מידת ההשגחה הנדרשת (מבחן ה ADL – Activities of Daily Living"").

במסגרת הבדיקה נבחנת מידת העזרה לו נזקק הקשיש לביצוע מספר פעולות יומיומיות כגון אכילה ושתיה, לבישת בגדים ופשיטתם, רחצה, ניידות, שליטה על סוגרים ומעבר בין מצב שכיבה, ישיבה וקימה. ביצוע עצמאי מלא של פעולה מקנה ציון של אפס ביחס לאותה פעולה, ואילו חוסר יכולת מוחלט לבצע את הפעולה מזכה בנקודה אחת. ביצוע חלקי מעניק חצי נקודה. כך למשל, נבדק אשר מסוגל חלקית לאכול ולשתות לבד, אינו מסוגל כלל להתלבש ולהתפשט, אינו מסוגל כלל להתרחץ או להתנייד, אינו מסוגל לעבור בין מצבים, אולם שולט על סוגריו יקבל ניקוד של 4.5 נקודות (1/2  נקודה בגין האכילה והשתיה,  1 נקודה בגין חוסר היכולת להתלבש ולהתפשט, 1 נקודה בגין חוסר היכולת להתרחץ, 1 נקודה בגין אי מעבר בין מצבים, 1 נקודה בגין חוסר היכולת להתנייד ואפס נקודות מכיוון שהוא שולט על סוגריו).

כמו כן, במקרים הרלוונטיים, נערכת בחינה האם הקשיש הינו "תשוש נפש", קרי הצורך בהשגחה של אדם אחר. ביחס לכך, חשוב לדעת כי ניתן לקבל בגין צורך בהשגחה עד 9 נקודות, דבר אשר עשוי לזכות בגמלה משמעותית גם כאשר אין ירידה תפקודית פיזית בפעולות היומיומיות ה ADL.

מבחן התלות מתבצע על-ידי הביטוח הלאומי בהתאם לשלבים הבאים:

 1. בחינה של המסמכים שצורפו לתביעה – בהמשך לכך, קיימת חשיבות רבה לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על רמת התפקוד.
 2. ביצוע שיחה טלפונית – במידה ואין אפשרות לקבוע את רמת התפקוד רק על סמך המסמכים, מעריך מטעם הביטוח הלאומי יתקשר לקשיש (או לאנשי הקשר) וינסה לברר את מצבם התפקודי.
 3. עריכת ביקור בבית הקשיש – במידה ולא ניתן לקבוע זכאות על סמך המסמכים ושיחת הטלפון, ייערך ביקור בבית הקשיש על-ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי (אח או פיזיותרפיסט ובמקרה של ערר רופא מומחה כגון גריאטר). בעת הביקור, מומלץ כי יהיה נוכח נציג מטעם הקשיש.

יצוין כי מי שמלאו לו 90, או מי שמצבו התפקודי ירוד באופן קיצוני, יכול לבחור שלא להיבדק על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי, ככל ורופא מומחה מחוזי קבע כי עונה לתנאי חוק סיעוד.

לאחר ביצוע הבדיקה כאמור, על המוסד לביטוח לאומי לספק עמדה בדבר ממצאי הבדיקה ורמת התלות. במקרה של מחלוקת, ניתן להגיש בתוך 60 ימים ערר לוועדה רפואית לעררים.

במידה וחלה החמרה במצבו של הקשיש ניתן להגיש בקשה להיבדק פעם נוספת כל שלושה חודשים. במסגרת הבדיקה מחדש, רמת הזכאות יכולה לגדול או להישאר, כפי שהיתה, אולם בכל מקרה לא תופחת. במידה ונקבעת רמת זכאות גבוהה יותר, היא תחול החל מהיום השמיני שלאחר הבקשה לבדיקה מחדש.

מהן רמות הקצבה?

החל משנת 2018 וליתר דיוק כניסת רפורמת הסיעוד לתוקף, ישנן 6 רמות זכאות לגמלת סיעוד אשר נקבעות בהתאם ליכולת התפקוד של הקשיש או מידת ההשגחה שהוא זכאי לה. בכל רמה ניתן לשלב בין גמלת סיעוד בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.​

יוסבר בקליפת אגוז, כי במידה והקשיש אינו מעסיק מטפל, ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף ברמה 1 בסך של 1,472 ₪ לחודש וברמות יותר גבוהות להחליף 1/3 משעות הטיפול בגמלת כסף. כך למשל, אם נקבע לקשיש גמלת סיעוד ברמה 3, ניתן לקבל 13 שעות טיפול בשבוע וכן קצבה בסך של 856 ₪ בחודש, במקום 17 שעות טיפול בשבוע (לפי 214 ₪ לשעה).

להלן רמות הגמלה ואפשרויות הבחירה:

רמה 1: 2.5 – 3 נקודות, שהן למעשה 5.5 שעות שבועיות, בהן ניתן לעשות שימוש בסל השירותים, כגון טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, חברות בקהילה תומכת, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה (להלן: "סל השירותים"). לחילופין, ניתן לממש את הגמלה שלא בעין אלא בכסף, על דרך קצבה כספית בסך של 1,472 ₪, או שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד בשווי של 5.5 יחידות שירות. כל יחידת שירות שווה ל – 268 ₪ (ניתן לדוגמא לקבל 3.5 שעות טיפול בשבוע וגמלה בסך 512 ₪ בחודש).

רמה 2: 3.5 – 4.5 נקודות, שהן למעשה 10 שעות שבועיות לשימוש בטיפול בבית או בשירות אחר מסל השירותים. חשוב לדעת כי ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית בשירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית. במקרה של העסקת מטפל ניתן לקבל סך של 2,140 ₪. אפשרות אחרת, היא שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד. ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לגמלה בכסף. כל שעת טיפול שווה ל – 214 ₪ (ניתן לדוגמא לקבל 6 שעות טיפול בשבוע וגמלה בסך 856 ₪ בחודש).

רמה 3: 5 – 6 נקודות, שהן למעשה 17 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או שימוש בסל השירותים. במקרה של העסקת מטפל, מדובר רק ב – 14 שעות. ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית בשירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית. במקרה של העסקת מטפל ישראלי ניתן לקבל סך של 2,997 ₪. במקרה של העסקת עובד זר ניתן לקבל סך של 2,638 ₪ (עידוד תעסוקה מקומית). ניתן לערוך גם שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד. כך, ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לגמלה בכסף או 6 שעות לאחר בדיקה על-ידי עובד סוציאלי של ביטוח לאומי.

רמה 4: 6.5 – 7.5 נקודות, שהם למעשה 21 שעות שבועיות לצורך טיפול אישי בבית, או שימוש בסל השירותים. במקרה של העסקת מטפל, מדובר רק ב – 18 שעות. ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית בשירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית. במקרה של העסקת מטפל זר ניתן לקבל סך של 3,853 ₪. במקרה של העסקת מטפל ישראלי ניתן לקבל סך של 4,494 ₪. ניתן גם לערוך שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד. כך, ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לגמלה בכסף או 7 שעות לאחר בדיקה על-ידי עובד סוציאלי של ביטוח לאומי.

רמה 5: 8-9 נקודות שהן למעשה 26 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או שימוש בסל השירותים. במקרה של העסקת מטפל, מדובר רק ב – 22 שעות. ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית בשירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית. במקרה של העסקת מטפל זר ניתן לקבל סך של 4,709 ₪. במקרה של העסקת מטפל ישראלי ניתן לקבל סך של 5,565 ₪. גם כאן ניתן לערוך שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד. כך, ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לגמלה בכסף או 9 שעות לאחר בדיקה על-ידי עובד סוציאלי של ביטוח לאומי.

רמה 6: 9.5 – 10 נקודות שהן למעשה 30 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או שימוש בסל השירותים. במקרה של מטפל, מדובר רק ב – 26 שעות. ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית בשירותי סיעוד ללא טיפול אישי. במקרה של העסקת מטפל זר ניתן לקבל סך של 5,565 ₪. במקרה של העסקת מטפל ישראלי ניתן לקבל סך של 6,421 ₪. ניתן גם לערוך שילוב בין גמלה בכסף ושירותי סיעוד. כך, ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לגמלה בכסף או 10 שעות לאחר בדיקה על-ידי עובד סוציאלי של ביטוח לאומי.

הרכב השירותים מותאם בהתאם לצרכי הקשיש וכן חוות הדעת של העובד הסוציאלי. במידה וקיים חוסר שביעות רצון משירותי הסיעוד שנקבעו או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, ניתן להגיש על כך השגה. יצוין כי ניצולי שואה עשויים להיות זכאים לתוספת לשעות סיעוד.

כיצד מתנהל ההליך לקבל גמלת סיעוד?

בניגוד לסברה הרווחת, תהליך מימוש הזכויות בענף סיעוד במוסד לביטוח לאומי אינו מורכב וברוב המקרים ניתן לממשו עצמאית ללא כל צורך בייצוג משפטי. אך, לצורך כך, מומלץ להכיר את תנאי הזכאות ולהיערך בהתאם.

השלבים לקבלת גמלת סיעוד הן כמתואר:

 1. בדיקה עצמית על-ידי המבוטח האם הוא עומד בתנאי הזכאות הבסיסים.
 2. הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס הגשת תביעה. כמו כן יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים; אישורי הכנסות (של המבוטח ובת זוגו) וייפוי כוח במידה והמגיש החתום על טפסי התביעה הוא אפוטרופוס.
 3. הביטוח הלאומי מעביר את טופס התביעה והמסמכים למעריך.
 4. במידת הצורך, המעריך יוצר קשר עם המבוטח או עם איש הקשר לצורך ביצוע בדיקות נוספות (מבחן התלות). אלו, כאמור יכולות לנוע בין שיחת טלפון לבדיקה בבית המבוטח.
 5. במידה והמבוטח זכאי לגמלת סיעוד, המעריך מחשב את הנקודות שנצברו וכך קובע את רמת התלות (1-6).
 6. בחירת סל שירותים על-ידי המבוטח בתיאום עם העובד הסוציאלי של הביטוח הלאומי.

יצוין כי ניתן לערער על ההחלטה לגבי הזכאות וכן במידה והוחמר מצבו של התובע ניתן לבקש בדיקה מחדש.

האם ישנן הטבות כספיות נוספות למקבלי גמלת סיעוד?

ישנן מספר הטבות נוספות להן זכאים מקבלי גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. בין הטבות אלו ניתן למנות:

 1. הנחה בארנונה – למרות שאין חובה על הרשות המקומית להעניק ארנונה למקבלי גמלת סיעוד, הלכה למעשה רשויות מקומיות רבות מעניקות הנחה של עד 70% בתשלום ארנונה בגין דירה למקבלי גמלת סיעוד.
 2. הטבה בחשבון המים – כל תושב ישראל זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, וצריכת מים מעבר לכמות זו מחייבת אותו בתעריף גבוה יותר. מקבלי גמלה ברמות 3,4,5,6 זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מקים לפי התעריף הנמוך.
 3. הנחה בחשבון החשמל – מקבלי גמלת סיעוד ברמות של 5 או 6 או מי שברמה 4 ומלאו לו 90, זכאי להנחה בתשלום חשבון החשמל הביתי. ההנחה היא בשיעור חודשי של 50% עבור צריכה של 400 קילוואט – שעה הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי.
 4. פטור מתשלום בכניסה למקום ציבורי למלווה – במקומות שמספקים שירות לציבור וגובים דמי כניסה (למשל מוזיאון), המלווה של מקבל גמלת הסיעוד פטור מתשלום. במקום הנותן פטור מתשלום למקבל גמלת סיעוד, אין חובה לתת פטור דומה גם מלווה. כן רשאי המקום לגבות את התשלום כאשר ניתן שירות אישי או מוקצה מקום למלווה (למשל בית קולנוע).

האם מומלץ להיעזר בעורך דין בעת הגשת תביעת סיעוד?

ככלל, לא קיימת חובה להיעזר בעורך דין כבר בעת הגשת התביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת, אין ספק שעורך מיומן ובעל ניסיון, יידע כיצד נכון לפנות לביטוח הלאומי בשלבים הראשונים, כיצד למלא את טפסי התביעה על הצד הטוב ביותר, אילו מסמכים, רפואיים ואחרים, לצרף, כיצד להתמודד בצורה הטובה ביותר עם החקירות הטלפוניות של הביטוח הלאומי, ואף יעמוד לצד המבוטח בעת הבדיקה הרפואית על-ידי הנציג של הביטוח הלאומי וידאג שהתהליך יעבור באופן קל ומהיר. עורך דין בעל ניסיון אף יוודא כי התובע יקבל את רמת הזכאות הגבוהה ביותר בהתאם למאפייניו וכן יפעל מול הביטוח הלאומי על מנת לוודא כי סל השירותים יותאם בדיוק לצרכיו של התובע. ההמלצה על השימוש בשירותי עורך דין מיומן, נכונה שבעתיים במידה והביטוח הלאומי החליט לדחות את התביעה או קבע רמת זכאות לא הולמת.

עורך הדין יגיש השגה או יערער במקרה הצורך על החלטות הביטוח הלאומי ואף כשיידרש יפנה לבית המשפט על מנת להבטיח קבלת מלוא הזכויות הרלוונטיות. יודגש כי גם במידה ומבוטח החליט לא להיות מיוצג על-ידי עו"ד, מאוד מומלץ לכל הפחות להיוועץ עם עורך דין מיומן בתחום בטרם הגשת התביעה על מנת להימנע מטעויות אשר יעלו בסופו של דבר זמן רב, כסף וכן עוגמת נפש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  רישום לעדכונים