זכויות חולי סרטן

חשוב לדעת כי לצד סיוע במימון טיפולים רפואיים, חולי סרטן עשויים להיות זכאים לסיוע מהמדינה ומגופים נוספים עקב הפגיעה בכושר תפקודם.

אין צורך להכביר מילים על שכיחותה הגבוהה של מחלת הסרטן באוכלוסייה, ואין ספק כי מדובר באחת ממגיפות הענק של ימינו ובאחד מגורמי התמותה העיקריים בעולם.

כידוע, מחלת הסרטן עשויה להתבטא בשלל אופנים, איברים ואזורים בגוף. עם זאת, ככלל, סרטן מתבטא בחלוקה והתרבות בלתי-מבוקרת של תאים בגוף ובהיווצרות גידולים ממאירים אשר מסכנים את יכולת התפקוד של החולה ועלולים להביא לקריסתו ולמותו בטרם עת.

לפי הנתונים שפרסם ב-2023 המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, שכיחותה של מחלת הסרטן בישראל גבוהה מהממוצע העולמי, בעוד ששיעור התמותה מסרטן בישראל נמוך מהממוצע העולמי.

הנתונים המאוחרים ביותר מתייחסים לשנת 2020. בתחילת שנה זו נרשמו כ-30 אלף מקרים חדשים של גידולים סרטניים בישראל, ובמהלך שנה זו נפטרו מהמחלה 11,752 אנשים.

באופן כללי מצביעים הנתונים על מגמת ירידה בשיעור התמותה מסרטן בקרב האוכלוסייה, לאורך השנים. מגמה זו מיוחסת, בין השאר, לשיפור שחל ביכולת לאבחן את המחלה וביעילות הטיפול הרפואי שניתן לחולים.

לנוכח ההתפתחויות הרפואיות בתחום ולנוכח המגוון הרחב של מופעי המחלה, ישנם הבדלים משמעותיים בין חולי סרטן שונים, מבחינת כושר תפקודם ומצבם הבריאותי הכולל. כמו כן, לא רק המחלה עצמה, אלא גם עצם הטיפול שניתן לחולים, דוגמת הקרנות או טיפול כימותרפי, עלול להביא לפגיעה בתפקודם ואף להידרדרותם לכדי מצב סיעודי.

בסקירה זו נעמוד על הזכויות וההטבות העיקריות שעומדות לרשות חולי סרטן עקב פגיעה בכושר תפקודם – אם מטעם המדינה וגופים נוספים, כגון קופות החולים, ואם דרך ביטוחי הסיעוד והבריאות שבידיהם.

קצבת נכות כללית עקב פגיעה תפקודית

חולי סרטן בגילאי 18 ומעלה שטרם הגיעו לגיל פרישה וסובלים מפגיעה בכושר תפקודם עקב המחלה או עקב הטיפול במחלה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית.

באופן כללי, חולי סרטן נדרשים לעמוד בתנאי הזכאות הרגילים לקצבת נכות כללית, אך הם זכאים להקלה מיוחדת במישור הבירוקרטי. כך, בעוד שברגיל, תובעי קצבת נכות נדרשים להתייצב בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, חולי סרטן יכולים להיות פטורים מהתייצבות זו, אם הם מסכימים ששיעור נכותם הרפואית ייקבע על בסיס מסמכים רפואיים בלבד.

אשר לתנאי הזכאות עצמם, על החולה להוכיח, בשלב ראשון, כי הוא סובל מנכות רפואית בשיעור של 60 אחוז לפחות, או מנכות רפואית משוקללת בשיעור של 40 אחוז לפחות, בגין מספר ליקויים שלפחות אחד מהם בשיעור של 25 אחוז ומעלה. עקרות בית נדרשות להוכיח כי הן סובלות מנכות רפואית בשיעור של 50 אחוז לפחות.

אם החולה עומד בתנאי הסף הנ"ל, יקבע פקיד הביטוח הלאומי את שיעור נכותו התפקודית, כלומר את מידת הפגיעה בתפקודו ובכושר השתכרותו של החולה, עקב ליקוייו הרפואיים. שיעור הנכות התפקודית שמזכה בקצבה נע בין 60 אחוז למאה אחוז, והיקף הקצבה מותאם לשיעור הנכות התפקודית שנקבע לחולה.

גובה הקצבה המקסימלי עומד על כארבעת אלפים שקלים לחודש, ולרוב הקצבה מוקנית לחולי סרטן באופן זמני. חולה שקיבל קצבה זמנית ומעוניין להאריך את משך קבלת הקצבה יצטרך לפנות בשנית לביטוח הלאומי.

קצבת שירותים מיוחדים למימון עזרה

גם קצבת שר"ם ניתנת לחולי סרטן שטרם הגיעו לגיל פרישה, בעקבות פגיעה בכושר תפקודם, וכעקרון ניתן להמשיך לקבל קצבה זו גם לאחר גיל פרישה.

שלא כמו קצבת נכות כללית, קצבת שר"ם אינה ניתנת בגין אובדן כושר השתכרות, אלא לצורך מימון שירותי טיפול ועזרה לחולה. היקף הקצבה לחודש נע בין כ-1,500 ש"ח  לכשבעת אלפים ש"ח, וגובהה בפועל תלוי במידת הפגיעה התפקודית שתיוחס לו.

בעקרון, על מנת לקבל את הקצבה נדרש החולה לעבור הערכת תלות על ידי בודק מטעם הביטוח הלאומי ולהוכיח כי הוא זקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום בסיסיות (מבחן ה-ADL) או לצורך תפקוד במשק הבית.

עם זאת, חולי סרטן שעוברים טיפולים כימותרפיים מסוימים שגורמים לתופעות לוואי קשות, עשויים להיות פטורים מהערכת התלות ולזכות בקצבה בגובה חמישים אחוז על בסיס מסמכים רפואיים בלבד. כמו כן, חולה שמקבל טיפולים כימותרפיים כאמור ומטופל בהוספיס חיצוני או בהוספיס בית, זכאי לקצבת שר"ם בגובה 188 אחוז.

אפשרויות נוספות בביטוח הלאומי: גמלת ניידות ודמי פגיעה בעבודה

במקרים מסוימים, חולי סרטן עשויים להיות זכאים לסיוע כספי מהביטוח הלאומי בשל נכויות הנובעות ממחלתם, בין אם הם זכאים לקצבת נכות או קצבת שר"ם ובין אם לאו.

כך, חולי סרטן שעקב מחלתם סובלים מפגיעה ברגליהם שמגבילה את כושר ניידותם עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות, לצורך מימון הוצאות רכב.

עצם הזכאות לגמלת ניידות וסוג ההטבות שיוענקו לחולה במסגרתה, תלויים גם בשיעור מגבלת הניידות שיוכר לו בוועדה רפואית של משרד הבריאות  וגם בקריטריונים נוספים, כגון בעלות או העדר בעלות על רכב.

בדרך כלל לא ניתן לקבל גמלת ניידות אחרי גיל פרישה וכן לא ניתן לקבל קצבת שר"ם במקביל. מי שזכאי לשתי הקצבאות גם יחד, יצטרך לבחור באחת מהן בלבד (למעט במקרים חריגים).

אפשרות נוספת נוגעת לחולי סרטן שיש בידם להוכיח כי כושר תפקודם נפגע עקב מחלתם וכי מחלתם נגרמה עקב תנאי עבודתם. במקרה כזה יהיו החולים זכאים לדמי פגיעה בעבודה, עבור תקופה של עד 13 שבועות, בגובה של 75 אחוז מהכנסותיהם האחרונות מעבודתם.

הביטוח הלאומי ובית הדין לעבודה כבר הכירו בעבר בחולי סרטן כנפגעי עבודה, לאחר שהוכיחו כי קיים קשר סיבתי בין מחלתם לבין תנאי עבודה פוגעניים, כגון היחשפות לכימיקלים רעילים או לקרינה. כמובן, מומלץ להגיש תביעה מסוג זה רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי הולם.

גמלת סיעוד

חולי סרטן שחצו את גיל הפרישה וסובלים מפגיעה תפקודית עקב מחלתם אינם זכאים לקצבת נכות אלא לגמלת סיעוד.

על החולים לעמוד בתנאי הזכאות הרגילים החלים על תובעי הגמלה. תנאים אלה מתפצלים לשני מסלולים חלופיים: מסלול הפגיעה התפקודית הפיזית ומסלול "תשישות הנפש".

במסגרת המסלול הראשון, על החולים להוכיח כי הם תלויים בעזרת הזולת לצורך ביצוע פעולות יומיום בסיסיות, כלומר פעולות ה-ADL. במסגרת המסלול השני, יש להוכיח כי החולים זקוקים להשגחה וליווי עקב פגיעה בכושרם הקוגנטיבי.

כמובן, ישנם מקרים שבהם החולים עומדים בתנאי שני המסלולים כאחד, וייתכן  גם כי הביטוח הלאומי יכיר ברמת תלות חלקית של החולה ובהתאם לכך תינתן לו גמלת סיעוד חלקית.

את הגמלה ניתן לקבל בצורת שעות טיפול הניתנות על ידי מטפל מטעם הביטוח הלאומי, או בכסף, לצורך מימון טיפול פרטי. גמלת המקסימום עומדת על 30 שעות טיפול בשבוע, ושוויה הכספי של כל שעת טיפול עומד כיום על 214 ש"ח.

חשוב לדעת, כי לא ניתן לקבל קצבת שר"ם וגמלת סיעוד במקביל, ולכן חולה שזכאי לקצבת שר"ם לאחר גיל פרישה, יצטרך לוותר עליה כדי לקבל גמלת סיעוד.

זכויות ילדים חולי סרטן

למרבה הצער, מחלת הסרטן עלולה לתקוף גם ילדים ותינוקות, ואילו הורים לילדים חולי סרטן עלולים למצוא עצמם במצוקת פרנסה ומימון משמעותית, עקב הזמן, כוחות הנפש והעלויות שעליהם להשקיע בטיפול בילדם החולה, שלעיתים אף הופך לסיעודי. בנסיבות כאלה, סיוע מהביטוח הלאומי ומגופים נוספים עשוי להיות חיוני להורים כחמצן לנשימה.

לא נוכל למנות כאן את כל רשימת הזכויות וההטבות הנגישות לילדים חולי סרטן והוריהם, אך נדגיש כי יש הבדל בין זכויות והטבות אלה לבין הזכויות הנגישות לחולי סרטן בוגרים.

לדוגמה, ילד חולה סרטן עשוי לקבל גמלת ילדה נכה, אך תנאי הזכאות לקצבה והיקפה שונים מאלה שנהוגים במסלול המיועד לבוגרים. נוסף על כך, ילדים חולי סרטן עשויים להיות זכאים להטבות מיוחדות במסגרת הקצבה. למשל, ילד חולה סרטן שעובר טיפולים כימותרפיים או הקרנות זכאי לקצבה בשיעור של 235 אחוז.

עוד לדוגמה, הורה לילד חולה סרטן עשוי להיות זכאי להקלות מסוימות כעובד או כעצמאי לצורך ניצול ימי חופשה ומחלה וכן לצורך קבלת פיצויי פיטורים ומשיכת כספי פנסיה.

כמובן, לשם היכרות מעמיקה יותר עם הנושא ומיצוי כל הזכויות הרלוונטיות, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי פרטני.

הטבות נוספות מהביטוח הלאומי, ממס הכנסה ומקופות החולים

חולי סרטן שתפקודם נפגע עשויים להיות זכאים להטבות מדינתיות שונות, שאינן בגדר גמלה קבועה או זמנית, וכן להטבות מטעם קופת חולים.

למשל, חולים שטרם הגיעו לגיל פרישה והוכרה להם בביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 20 אחוז לפחות עשויים להיות זכאים לסיוע בתחום השיקום התעסוקתי. סיוע זה עשוי להתבטא, בין השאר, במימון חלקי של לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית.

כמו כן, חולי סרטן שנקבעה להם נכות רפואית צמיתה בשיעור של 90 אחוז ומעלה, או לחלופין נכות זמנית בשיעור זה, ל-185 ימים לפחות – למשל בשל טיפולים כימותרפיים או הקרנות שהם עוברים או עקב ניתוח שעברו להסרת גידול סרטני –  זכאים לפטור ממס ההכנסה. כך בהתאם לתנאי הזכאות שחלים בהקשר זה החל מ-15 בנובמבר 2021.  כמו כן, ניתן לקבל החזר מס רטרואקטיבי בגין שנים עברו.

לצד זה, ישנן הטבות שמגיעות לחולי סרטן במסגרת קופות החולים. חלקן מתבטאות, למשל, בסבסוד תרופות וטיפולים רפואיים, וחלקן ניתנות לחולים בשל מצבם הבריאותי המדורדר.

כך למשל, חולי סרטן שנמצאים בשלב מתקדם או סופני של המחלה עשויים להיות זכאים לטיפול תומך בתנאי הוספיס במימון קופת החולים. את הטיפול ניתן לקבל בהוספיס בבית חולים או בהוספיס ביתי שמספקת האגודה למלחמה בסרטן.

זכויות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה

חולי סרטן שרכשו בעבר ביטוח סיעודי או ביטוח בריאות עשויים להיות זכאים לתגמולים מחברת הביטוח. תנאי הזכאות והיקפה תלויים, כמובן, בתנאי הפוליסה שבידי החולה.

ככל שמדובר בביטוח סיעודי, החולה יהיה זכאי לתגמולים בתנאי שיוכיח שהוא נמצא במצב סיעודי, בהתאם להגדרת הפוליסה.

בדומה לנהוג בביטוח הלאומי, גם בפוליסות הביטוח הפרטיות ובפוליסות הקבוצתיות שמשווקות קופות החולים, ההגדרה של מצב סיעודי כוללת שני מסלולים חלופיים: פגיעה בכושר תפקוד פיזי  או תשישות נפש. עם זאת, בדרך כלל לא ניתן לזכות בהכרה ברמת תלות חלקית ולקבל תגמולים חלקיים על בסיס פוליסות הביטוח, והחולים נדרשים לעמוד במבחן נוקשה יחסית על מנת לזכות בהכרה כחולים סיעודיים.

עם זאת, ככל שמדובר בביטוחי בריאות נרחבים יותר, חולי סרטן עשויים להיות זכאים לתגמולים ופיצויים מכוח הפוליסה גם כאשר הם אינם נחשבים לחולים סיעודיים.

למשל, במסגרת ביטוח מחלות קשות או ביטוח בריאות אחר, חולה סרטן עשוי להיות זכאי לתגמולים קבועים בשל עצם התפרצות המחלה בגופו או לקבל החזר כספי על תרופות וטיפולים רפואיים או על אובדן ימי עבודה.

מסלול רלוונטי נוסף עשוי להימצא ביטוח הפנסיוני או בביטוח המנהלים של החולה. לרוב ביטוחים אלה כוללים רכיב של ביטוח מפני אובדן כושר עבודה אשר מקנה למבוטח זכאות לתגמולים בתנאי שכושר עבודתו נפגע ברמה של 75 אחוז לפחות. חולי סרטן שכושר תפקודם נפגע, עשויים להיות זכאים לתגמולים מכוח רכיב זה, כל עוד הם עומדים בתנאי הזכאות שהוגדרו מראש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

    רישום לעדכונים